luns, 22 de xuño de 2020

RECOMENDACIÓNS PARA O VERÁN
AQUÍ DEIXÁMOSVOS ALGUNHAS RECOMENDACIÓNS DE CARA A ESTE VERÁN PARA QUE DE XEITO LÚDICO LLES AXUDEDES AOS NENOS/AS A REFORZAR O APRENDIDO.

ALUMNOS/AS DE TRES ANOS
O importante é a ilusión por descubrir cousas novas, a satisfación de aprender algo por si mesmos, xa que os nenos sempre están aprendendo e no verán ofrécelles unha gran variedade de posibilidades educativas:
        Se facedes algunha saída que a praia ou ao bosque que recollan cunchas, paus, follas...que as clasifiquen, as conten, fagan cousas con elas para traballar ao mesmo tempo a creatividad, a motricidade fina e grosa, a lóxica matemática, coñecemento do contorno, novas experiencias de xogo, ademais do enriquecemento persoal que supón coñecer outros lugares e culturas.

        Actividades cotiás como facer a lista da compra (ben sexa con debuxos, letras, pegatinas...), buscar as letras do seu nome en carteis, revistas, catálogos; axudaranlles a recordar o aprendido en relación co inicio da lectoescritura.

         Observar os números que nos redean en carteis, sinais...cando axudamos na casa nas tarefas diarias, poñendo a mesa, contan cantos servizos se necesitan, cando suben escaleiras tamén as poden contar, cantas pezas de roupa meten na lavadora...Estas actividades proporcionanlles seguridade e axúdanlles a mellorar a súa autoestima ao ver que son quen de facer cousas por eles mesmos/as.

        Hábitos de autonomía persoal como vestirse só/a, ir ao baño só/soa, recoller os seus xoguetes, preparar a merenda, poñer, limpar e recoller a mesa, pasar a aspiradora adquirir responsabilidades dentro das tarefas da casa, axudaranlles a adquirir confianza en si mesmos/as e nas súas propias posibilidades.

        O hábito de ler un conto antes de deitarse ou noutro momento do día, por gusto, para axudarlles a adquirir vocabulario e mellorar a súa expresión lingüística. Despois do conto podemos facer diferentes actividades como preguntar que personaxes saen no conto, contar cantos hai, buscar a inicial do seu nome, cambiarlle o titulo a historia...

            Non hai que esquecer compartir momentos de calidade disfrutando con eles/elas, pero tamén aplicar limites cando sexa preciso, por exemplo para o uso de medios audiovisuais, priorizando xogos e actividades en familia, aprendendo a compartir, a resolver situacións conflictivas a través do diálogo, respetar as quendas de palabra, axudarlles a pensar e facerlles ver as consecuencias dos seus actos.

ALUMNOS/AS DE 4 ANOS

        É importante cos nenos/as teñan responsabilidades na casa e asuman encargos sinxelos: vestirse sós, ducharse, poñer e quitar a mesa, recoller os xoguetes e a roupa...

            Axudar a facer a lista da compra intentando escribir ou ler algunha palabra.

            Intentar ler os letreiros dos sitios polos que pasan, nomear o que van vendo para aumentar o seu vocabulario.

            Facer debuxos e que escriban o nome do que debuxan.

            Buscar letras ou palabras en contos, revistas, catálogos , etiquetas..intentar ler o que pon, como se escribe...

            Agrupar obxectos segun criterios, de tamaño, cor, forma e contalos. Reforzar a serie numérica, grafía dos números.

            Reforzar trazos de nomes dos familiares, amigos, copiar palabras. Discriminar visual  e auditivamente as vocais, facer os trazos e xogar con elas.

         Proporcionarlles materiais diversos de xornais, revistas para que recorten, rasguen, modelen todo o que señan capaces de imaxinar.

        Ler un conto antes de deitarse ou noutro momento do día, por gusto, para axudarlles a adquirir vocabulario e mellorar a súa expresión lingüística. Despois do conto podemos facer diferentes actividades como preguntar que personaxes saen no conto, contar cantos hai, buscar a inicial do seu nome, cambiarlle o titulo a historia...

        Non esquecerse de coller ben o lápis, sentarse ben na cadeira, hábitos de hixiene e orden, ofrecerlles cariño e alabar as condutas positivas pero castigar ou regañar as negativas. Non darlles todo o que pidan e ensinarlles a elexir. Acostumalos a esperar,non satisfacer todos os seus desexos ao momento.

ALUMNOS/AS DE CINCO ANOS

Deixámosvos aquí unhas ReCoMeNdAcIóNs para estes meses:


- Recomenmosvos facer actividades con eles ao aire libre e en contacto ca natureza. Actividades lúdico deportivas, natación e xogos na auga. Si se pode facer algunha viaxe é bon implicalos no proceso de preparación: sacar, recoller e gardar as súas pertenzas, facéndose responsables delas

 -  Acostumarse a falar en voz baixiña.

 - Darlles moita autonomía nas actividades diarias, e que fagan sós aquelas cousas que poden desenvolver sen axuda, como poñer e recoller a mesa, barrer a casa, facer a cama, vestise, espirse, calzarse, descalzarse, limparse

-Acostumarse a esperar, non se deben satisfacer as súas necesidades ou desexos no mesmo momento.

Falar moito con eles de temas variados, explícandolles as cousas. Que  nos conten  experiencias do día a día nas que nós non estabamos presentes. Falar do porque das cousas, usando unha linguaxe habitual.

Repasar cousas que traballaron na aula, sempre dunha maneira lúdica.

Si é posible con actividades da rutina diaria (facer a lista da compra, ler productos do supermercado, preparar diñeiro para comprar algunhchuche, facer unha lista de cousas que levar na maleta…)

-Ter o bon hábito de contarlles tódolos días un conto. Deixar que nolo lean eles, que nolo conten, que inventen outro final, que inventecontosTer o seu propio rincón de lectura, a súa propia biblioteca. Lerlles todo tipo de lecturas, revistas, periódicos, receitas

Para afiánzala lectoescritura, ler pequenos letreiros dos lugares onde acudides. Pegade as entradas de lugares a onde acudides, nun folio e logo escribir o lado  ca súa letra ese lugar que visitaron, será un bonito libro de recordos do verán. Podedes tamén escribir a lista da compra, dictándolla e esaxerando fonemas.

Escribir o nome  e  apelidos en maiúsculas e minúsculas.

Conceptos lóxico-matemáticos: podedes xogar a ordenar cousas da casa, por exemplo ordenar a neveira, colocar ás mazás, distintos tipos de verduras, os ioguresPoñer a mesa, contando canta louza precisamos según os que somos.

- Repaso de sumas e restas; podemos facer sinxelas sumas e restas, por exemplo: dinche dúas cereixas e agora douche tres máis, cantas tes agora?

- Realizar pequenas actividades plásticas con diferentes materiais, telas, plastilina, ceras, plásticos Recortar papeis (revistas, xonais, follas vellas) Recortar libremente e recortar por raias pintadas.

- XOGAR a oca, parchís, tres en raia, cartas

- Ler e contar adiviñas, trabalinguas, poesías,

Buscar no xornal diferencias, buscar letras, copiar debuxos…

Pero o máis importante é lembrar que:

O VERÁN É UN TEMPO PARA ESTAR EN FAMILIA, AO AIRE LIBRE, PRIORIZAR O XOGO E AS RELACIÓNS SOCIAIS E PARA DEBUXAR, SALTAR, CORRER, NADAR, CREAR, IMAXINAR, BAILAR, EXPERIMENTAR...E SOBRE TODO DISFRUTAR!!

BO VERÁN E FELICES VACACIÓNSNingún comentario:

Publicar un comentario

Deixanos aquí os teus comentarios!