sábado, 6 de abril de 2013

¿PODEMOS DESENVOLVER A CREATIVIDADE, A LECTURA COMPRENSIVA, A ESCRITURA SIGNIFICATIVA…MEDIANTE A UTILIZACIÓN DAS TICS NA NOSA AULA?
    Na actualidade as TICs son unha ferramenta imprescindible, sempre e cando as saibamos utilizar ben, podenos simplificar o traballo á vez que motiva ao noso alumnado de forma intrínseca (ex. Pizarra dixital, cañóns, ordenadores…).
    O uso das TICs na educación, ao igual que na vida diaria é necesario porque nos ofrece multitude de posibilidades para chegar á información de forma máis cómoda, sinxela, rápida e globalizada. Esto no ámbito educativo, é moi importante; pero, polo contrario en ocasións, o uso excesivo das TICs pode ser perigoso, e tamén deixar de lado métodos máis tradicionais fundamentais como libros ou xoguetes non tecnolóxicos que debemos seguir manexando.
    Debemos ter en conta que na rede circula todo tipo de información multimodal, polo que debemos ensinar ao noso alumnado que hai que facer sempre unha lectura compresiva e crítica, discernido a información que merece a pena daquela que non ten valor algún.
    A lectura dixital enriquece  a nosa linguaxe e o noso pensamento, sempre que o texto esteña correctamente escrito. Non calquera lectura serve para desenvolver a nosa linguaxe, por iso é fundamental aprender a elexir ben.
    Por último, destacar que na nosa sociedade existen evidencias de que o uso excesivo das TICs pode ser moi negativo chegando a crear dependencia, e polo tanto un aillamento social, situacións que tentaremos evitar.
    Como conclusión, tentaremos que o noso alumnado acade unha aprendizaxe significativa, para que poidan ser capaces de decidir por si mesmos en todos os aspectos das súas vidas, tamén no uso das TICs. Convertíndose así en ciudadanos críticos e ben informados sobre as ventaxas e os inconvintes da rede.
    Poderán decidir por si mesmo se o ordenador é unha ferramenta útil nun momento dado ou, polo contrario cando é a hora de apagalo.Ningún comentario:

Publicar un comentario

Deixanos aquí os teus comentarios!